Hem/Home

Välkommen till vår hemsida!

Welcome to our hompage!

Om oss:

Vi har ägt somalikatter i 21 år och för ungefär 4 år sedan köpte vi våran första silversomalikatt. Vårat mål är att föda upp friska och sociala katter.

 

About us:

We have owned somali cats for 21 years and about four years ago we bought our first silver somali cat. We aim to breed healthy and social cats.

Sweden